معدن خاک صنعتی چشمه زاغ

الف) موقعیت جغرافیایی محدوده
معدن خاک صنعتی چشمه زاغ در ۱۸۰ کیلومتری جنوب بیارجمند در نزدیکی روستای اسبکشان واقع شده است.

ب) ماده معدنی
ماده معدنی این معدن خاک صنعتی درجه ۲

ج) مرحله فعالیت
فعالیت های اکتشافی صورت گرفته در منطقه به طور کلی شامل تهیه نقشه زمین شناسی، نقشه توپوگرافی، احداث جاده دسترسی، احداث ترانشه و کانال و دپوی ماده معدنی بود. همچنین آنالیزهای شیمیایی نیز بر روی نمونه ها صورت گرفت. میزان ذخیره قطعی ۲۳۰،۰۰۰ تن و ذخیره احتمالی ۵۰۰،۰۰۰ تن برآورد شده است.
هم اکنون معدن با ظرفیت استخراج سالیانه ۱۰۰۰۰ تن در حال بهره برداری می باشد. عملیات استخراج به روش روباز و ترانشه ای و به وسیله چکش هیدرولیکی ( بیل مکانیکی)، و بارگیری و باربری ماده معدنی توسط لودر و کامیون صورت می‌گیرد.

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی