بومی سازی

بومی‌سازی به مثابه ساخت داخل، تعریف ساده و سطحی بومی‌سازی است. تعریف ما از بومی‌سازی در واقع تحقق پتانسیل رشد صنعتی نهفته در داخل کشور و یافتن جایگاه “شایسته”مان در سلسله مراتب مزیت نسبی در دنیا است؛ ما و هیچ کشوری در دنیا با قطع ارتباطات بین‌المللی منفعتی کسب نخواهیم کرد، اما این به معنای آن نیست که دانش، توان و منابعی که در داخل کشور وجود دارد را نیز از خارج وارد کنیم؛ واردات بی‌رویه دقیقاً مانند این است که دانش، توان و منابعی که خودمان در اختیار داریم را از دیگران گدایی کنیم.

بومی‌سازی در معنای کلی یک استراتژی و در معنای جزئی یک ابزار برای توسعه صنعتی محسوب می‌شود و محدود به شرایط تحریم نیست. تجربه رشد صنعتی کشورهای نوظهور صنعتی(  اصطلاحاً NIC یا newly industrialized countries ) نشان می‌دهد که استراتژی توسعه صنعتی این کشورها یا تماماً مبتنی بر بومی‌سازی بوده است یا ترکیبی از بومی‌سازی و ابزارهای دیگر را به کار بسته‌اند.

ظرفیت‌سازی اصلی بومی‌سازی باید سرمایه انسانی و دانش باشد.

شرکت پارسیس کانی با توجه به توان متخصصین داخلی در راستای بومی سازی و کاهش تاثیرپذیری تحریم های بین المللی شروع به بومی سازی تجهیزات،قطعات یدکی و دستگاه های حفاری و همچنین افزایش تخصص در زمینه های نگهداری و تعمیرات کرد.

 

اقلام، تجهیزات و دستگاه های حفاری بومی سازی شده توسط شرکت پارسیس کانی

 • استابلایزر داخلی H
 • استابلایزر داخلی N
 • استابلایزر خارجی H
 • استابلایزر خارجی N
 • النگویی H
 • النگویی N
 • تبدیل واتر سیویل H.JKS
 • تبدیل واتر سیویل N.JKS
 • فنر بسکت H
 • فنر بسکت N
 • شافت بزرگ واتر سویل
 • شافت کوچگ واتر سویل
 • استکانی هد NQ
 • واشر هد NQ
 • شافت هد NQ
 • ته هد HQ همراه با سیت و ساچمه
 • تنه هد NQ
 • پاچه لچ هد NQ
 • مغزی تبدیل واتر سویل به NQ و HQ
 • است بیس چوک اسپیندل دستگاه حفاری DBC-S15
 • شفت اسپیندل دستگاه حفاری DBC-S15
 • قرقره اصلی دکل دستگاه حفاری DBC-S15
 • کوبلینگ موتور به پمپ هیدرولیک اصلی دستگاه حفاری DBC-S15
 • گلدرینگ اسپیندل دستگاه حفاری S21  و S15
 • لقمه اسپیندل دستگاه حفاری S21  و S15
 • Bowl Chuck  دستگاه حفاری S21  و S15
 • Speedi Sleeve
 • دستگاه حفاری وایر لاین فول هیدرولیک کامل