پروژه های اکتشاف معادن

محدوده اکتشافی ماده کاریز 1

محدوده اکتشافی ماده کاریز 1 به مساحت 11 کیلومترمربع در غرب استان سیستان و بلوچستان، در فاصله 200 کیلومتری شمال زاهدان، واقع گردیده است.

از نظر تقسیمات زمین­شناسی منطقه، محدوده اکتشافی ماده کاریز 1 در زون فلیشی جنوب خاوری ایران واقع گردیده است و در برگیرنده بخشی از زون فلیشی نهبندان – خاش (مجموعه ­های آمیزه رنگین و رسوبات فلیش گونه) است و از نگاه چینه­ شناسی واحدهای سنگی آن رسوبات زمان کرتاسه پسین (ماستریشتین) تا کواترنری را نشان می­دهد و شامل واحدهای افیولیتی، تکتونیکی، رسوبی، نفوذی و متامورفیک می­باشند.

محدوده اکتشافی ماده کاریز 2

محدوده اکتشافی ماده کاریز 2 به مساحت 92 کیلومترمربع در غرب استان سیستان و بلوچستان، در فاصله 210 کیلومتری مال زاهدان، واقع گردیده است.

از نظر تقسیمات زمین­شناسی منطقه، محدوده اکتشافی ماده کاریز 1 در زون فلیشی جنوب خاوری ایران واقع گردیده است و در برگیرنده بخشی از زون فلیشی نهبندان – خاش (مجموعه ­های آمیزه رنگین و رسوبات فلیش   گونه) است و از نگاه چینه­شناسی واحدهای سنگی آن رسوبات زمان کرتاسه پسین (ماستریشتین) تا کواترنری را نشان می­دهد و شامل واحدهای افیولیتی، تکتونیکی، رسوبی، نفوذی و متامورفیک می­باشند. در این محدوده واحدهای فلیش و رسوبات آبراهه­ای مشاهده می­گردد که توسط توده­های نفوذی قطع شده­اند. بر اساس بررسی­­های صورت گرفته، توده نفوذی محدوده ماده کاریز 2 تقریباً مشابه واحدهای نفوذی محدوده معدنی جانجا می­باشد.

محدوده اکتشافی پیرکهن 1

محدوده اکتشافی پیرکهن 1 به مساحت 11 کیلومتر مربع در غرب استان سیستان و بلوچستان، در فاصله 150 کیلومتری جنوب شرق شهرستان بم، واقع گردیده است.

طی پی‌جویی‌های انجام گرفته در محدوده، شواهدی بر احتمالی عناصری مثل: طلا، مس و نقره وجود دارد که نیاز به اکتشاف تکمیلی دارد.
در حال حاضر معدن در مرحله بهره‌برداری می‌باشد.

 

محدوده اکتشافی پیرکهن 2

محدوده اکتشافی پیرکهن 2 به مساحت 75 کیلومتر مربع در غرب استان سیستان و بلوچستان، در فاصله 150 کیلومتری جنوب شرق شهرستان بم، واقع گردیده است.

 

محدوده اکتشافی پیرکهن 2 در فاصله 50 کیلومتری غرب کوه بزمان و در داخل ورقه 1:100000 زمین­شناسی گیران ریگ و جنوب خاوری آن واقع شده است. در این محدوده اکتشافی واحدهای زمین­شناسی ولکانیکی از پیروکلاستیک تا آندزیت و بازالت به سن میوسن تا پلیوسن و پلیستوسن مشاهده می­گردد و دگرسانی آرژیلیک تا پروپلیتیک در واحدهای ولکانیک به سن میوسن – پلیوسن رخ داده است.

اکتشاف پلی متال اسبکشان

معدن منگنز اسبکشان، در شمال شرق کشور، در فاصله ۲۹۰ کیلومتری جنوب شرق شاهرود و در ۱۵۶ کیلومتری جنوب بیارجمند واقع شده است.

محدوده اکتشافی پیرکهن 2 در فاصله 50 کیلومتری غرب کوه بزمان و در داخل ورقه 1:100000 زمین­شناسی گیران ریگ و جنوب خاوری آن واقع شده است. در این محدوده اکتشافی واحدهای زمین­شناسی ولکانیکی از پیروکلاستیک تا آندزیت و بازالت به سن میوسن تا پلیوسن و پلیستوسن مشاهده می­گردد و دگرسانی آرژیلیک تا پروپلیتیک در واحدهای ولکانیک به سن میوسن – پلیوسن رخ داده است.

اکتشاف پلی متال چشمه زاغ

معدن خاک صنعتی چشمه زاغ در ۱۸۰ کیلومتری جنوب بیارجمند در نزدیکی روستای اسبکشان واقع شده است.

 

فعالیت های اکتشافی صورت گرفته در منطقه به طور کلی شامل تهیه نقشه زمین شناسی، نقشه توپوگرافی، احداث جاده دسترسی، احداث ترانشه و کانال و دپوی ماده معدنی بود. همچنین آنالیزهای شیمیایی نیز بر روی نمونه ها صورت گرفت. میزان ذخیره قطعی ۲۳۰،۰۰۰ تن و ذخیره احتمالی ۵۰۰،۰۰۰ تن برآورد شده است.
هم اکنون معدن با ظرفیت استخراج سالیانه ۱۰۰۰۰ تن در حال بهره برداری می باشد. عملیات استخراج به روش روباز و ترانشه ای و به وسیله چکش هیدرولیکی ( بیل مکانیکی)، و بارگیری و باربری ماده معدنی توسط لودر و کامیون صورت می‌گیرد.

 

اکتشاف محدوده نمک ناب پارسیس

محدوده نمک ناب پارسیس در استان سمنان، ۱۵ کیلومتری غرب شهر گرمسار در منطقه سردره واقع شده است.

طی پیمایش‌های صحرایی در محدوده دو ماده معدنی نمک و گچ شناسایی شدند که از نظر کیفی و کمی قابل توجه و دارای توجیه اقتصادی می‌باشند. ژیپس بصورت کریستالیزه و شفاف در محدوده دیده نمی‌شود اغلب همراه با مارن در اکثر نقاط محدوده یافت می‌شود. در بخش‌هایی از محدوده ژیپس همراه با ناخالصی انهیدریت و رس می‌باشد که از کیفیت کمتری برخوردار است.
رخنمون‌های نمک در بخش جنوب ـ جنوب شرق محدوده دیده می‌شوند که نمک در زیر لایه‌های گچ و لایه‌های توف آندزیتی دیده می‌شود. نمک در این قسمت، از نوع نمک کریستالیزه شده و درشت بلور با رنگ سفید می‌باشد و تنها در یک نقطه از محدوده نمک رنگی در سطوح فوقانی دیده می‌شود. در این منطقه اشکال انحلالی به وفور دیده می‌شوند که نشانگر وجود نمک می‌باشند.
با توجه به مورفولوژی لایه‌های نمک در محدوده بهترین روش استخراج در مرحله اول به صورت تونلی و در مرحله بعدی بصورت روباز می‌باشد.