حفاری اکتشافی

پروژه‌‌های حفاری اکتشافی در حلقه معدنکاری از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا با حفاری مغزه‌گیری می‌توان پاسخ‌های لازم جهت ارزیابی ذخیره و اقتصادی بودن یک پروژه معدنی و معدنکاری را متوجه شد.

با استفاده از عملیات حفاری اکتشافی است که برنامه توسعه معادن در طراحی استخراج و نوع روش استخراج معادن را می‌توان مشخص نمود.

با بهره‌گیری از اطلاعات حاصل از عملیات حفاری اکتشافی می‌توان صحت طرح‌ها و عملکرد استخراج و همچنین پایداری شیب در معادن روباز و یا استقامت تونل‌ها و دسترسی‌ها، کارگاه‌های استخراج و طبقات مختلف در معادن زیرزمینی را بررسی نمود.

ویکی از مواردی که به جرئت می‌‌توان به آن اشاره نمود این است که طرح‌های توسعه ملی هر کشور با رویکرد معدنی وابسته به حفاری اکتشافی می باشد چراکه درصد قابل قبولی از احتمال وجود ماده معدنی و میزان عیار آن ‌را مشخص می‌کند.

شرکت پارسیس کانی با بهره‌مندی از دستگاه‌های حفاری مجهز مغزه‌گیری به روز و نیرو های متخصص و کارآزموده توان فعالیت در پروژه ‌های حفاری اکتشافی کشور و بین‌المللی را دارا می‌باشد.