پروژه شرکت فولاد مبارکه اصفهان

طی قرارداد اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی به میزان 10,000 متر در محدوده‌های اکتشافی شرکت فولاد مبارکه، در مهر ماه سال 1402 کارگاه حفاری در معدن شماره 3 مجتمع شهید قاسم سلیمانی ساغند راه اندازی گردید.