پروژه های حفاری اکتشافی پارسیس کانی

این شرکت با محوریت استفاده حداکثری از تجربیات موفق، مدیریت جامع و ایجاد حس اطمینان در کارفرمایان توانسته است در زمره بهترین شرکت های معدنی کشور قرار گیرد.

شرکت پارسیس کانی با اتکا به تجربیات و دانش فنی مدیران زبده و نیروهای متخصص در کنار استفاده از ماشین آلات سایز بزرگ و منحصر به فرد توانسته است تمام پروژه های خود را سریعتر از برنامه های پیش بینی شده و با بهترین کیفیت به اتمام برساند.

پروژه های حفاری اکتشافی اجرا شده

محل اجراکارفرما
معدن پلی متال سریزد مهریزشرکت زراندیشان یزد
معدن چاه موسی(آفتاب درخشان)شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
معدن قلعه سوخته طرودشرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
معدن قلعه عسگر کرمانشرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
محدوده معدن گرماب در جنوب شرقی سمنانشرکت معدنی املاح ایران
محدوده طرود سمنانشرکت معدنی کیان معدن پارس
محدوده معدن مس سپید میدان(جنوب روستای بیابانک)شرکت کانساران کویر سمنان
معدن تاش و گانو(شاهرود)شرکت آلومینای ایران
معدن سنگ آهن ده زمانشرکت اپال کانی پارس
معدن قلعه سوخته طرودشرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
چاه موسیشرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
معدن قهک گرمسارشرکت صبا تامین پارسیان